Storebæltsbroen - Gennem Danmark med rabat

Storebæltsbroen

Den danske regering har pr. 01.01.2021 vedtaget en ny og grøn rabatstruktur på Storebælt, som alene tildeles erhvervskunder, der opfylder følgende kriterier:

  • er i besiddelse af en Storebælt Erhverv-aftale
  • betaler med bizz eller via nummergenkendelse
  • køretøjet har euronorm 6 eller er en el- eller brintbil
  • køretøjet er indregistreret i Danmark, Sverige, Norge, Holland, England, Litauen og Finland, da A/S Storebælt pt. kan verificere køretøjsoplysningerne digitalt hos de nationale motorkøretøjsregistre

Opfyldes ovennævnte krav, får du en grøn straksrabat på 13% pr. passage på Storebælts listepris.

Er din bil ikke registreret i et af de ovennævnte lande, kan du alligevel opnår rabat ved at:

  • maile en kopi af reg.attesten (1 pdf pr. bil navngivet med bilens reg.nr.) til tmf@fde.dk
  • medsende bevis for euronorm i samme pdf som reg.attesten, såfremt bilens euronorm ikke fremgår af reg.attesten
Bemærk
A/S Storebælt opkræver et administrationsgebyr på DKK 200 pr. registreringsattest, som skal manuelt behandles.


Opfyldes kravene ikke betales listepris.

Nuværende rabatter
Nuværende erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat ændres pr. 01.01.2021 automatisk til alene den grønne straksrabat.

Tillægsafgift
A/S Storebælt vil foretage stikprøver og ved uoverensstemmelse opkræve en tillægsafgift på DKK 600 udover den normale listepris.

Find din kontaktperson her

Vores medarbejdere hjælper dig gerne videre
Kontaktcenter