EU Regler- hvad siger lovgivningen

EU Regler

Hvilke CO2-emissionsklasser findes der?

Der findes 5 klasser, hvoraf klasse 1 er den dårligste og 5 er den bedste.

Klasse 5: nulemissionskøretøjer

Klasse 4: tunge lavemissionskøretøjer (køretøjets CO2-emission er mindre en 50 % af referenceværdien)

Klasse 3: Køretøjer, hvor CO2-emission er mere end 8 % mindre en emissionsreduktionskurven

Klasse 2: Køretøjer, hvor CO2-emission er mere end 5 % mindre en emissionsreduktionskurven

Klasse 1: Køretøjer, der ikke tilhører nogen af de øvrige grupper

 

Hvilken CO2-emissionsklasse har mit køretøj?

Normalt fremgår CO2-emissionsklassen ikke af registreringsattesten eller øvrige dokumenter, men skal beregnes på baggrund af informationer om køretøjet. Disse informationer findes i CIF- eller COC-dokumentet. Til at hjælpe med at finde køretøjets CO2-emissionsklasse, har vi lavet en beregner. Beregneren er lavet ud fra de fælles EU-grænseværdier for hver klasser, men er alene ment som et hjælpeværktøj til at få et overblik over hvilken klasse køretøjet kommer i. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Brug af beregneren fritager heller ikke for at komme med oplysninger samt dokumentation om køretøjet til EETS-udbyderen.

 

Hvordan bruger jeg beregneren?

Der er brug for 3 oplysninger – køretøjsundergruppe, specifikke CO2-emissioner og dato for første indregistrering af køretøjet. Brug eventuelt hjælpen i noterne i beregneren.

Køretøjsundergruppe: Består af tal samt to bogstaver. Gruppen vil ofte fremgå af COC-dokumentet punkt 49.7 eller CIF-dokumentet punkt 1.1.5a.

Gruppe 4 er lastbiler med 4*2 akselkonfiguration og en teknisk tilladt totalvægt på mere end 16 tons. Har køretøjet en sovekabine og en motoreffekt på mindst 265 kW, vil køretøjet falde i gruppe 4-LH.

Gruppe 9 er lastbiler med 6*2 akselkonfiguration. Har køretøjet en sovekabine, vil køretøjet falde i gruppe 9-LH.

Gruppe 5 er sættevognstrækkere med 4*2 akselkonfiguration og en teknisk tilladt totalvægt på mere end 16 tons. Har køretøjet en sovekabine og en motoreffekt på mindst 265 kW, vil køretøjet falde i gruppe 5-LH.

Gruppe 10 er sættevognstrækkere med 6*2 akselkonfiguration og en teknisk tilladt totalvægt på mere end 16 tons. Har køretøjet en sovekabine, vil køretøjet falde i gruppe 10-LH.

 

Specifikke CO2-emissioner: Fremgår af CIF punkt 2.3 eller 2.6.1 eller af COC punkt 49.5 eller af registreringsattesten punkt V.7

 

Dato for første indregistrering af køretøjet: Vælg det tidsrum hvor køretøjet første gang er indregistreret. Køretøjer indregistreret før 1/7 2019 vil automatisk falde CO2-emissionsklasse 1, medmindre der er tale om et nulemissionskøretøj.  


Emisionsklasseberegner

Emisionsklasseberegner

Find vores Co2 emissionsklasseberegner her.

Find din kontaktperson her

Vores medarbejdere hjælper dig gerne videre
Kontaktcenter