Italien - pålidelig betaling af vejafgift

Italien

Alle køretøjer skal betale vejafgift i Italien. Vi tilbyder løsninger til lastbiler.
 

Vi tilbyder Telepass og TEU til betaling af den italienske vejafgift.

Udbetaling af rabat for 2021
Rabatten er nu blevet udbetalt af de italienske myndigheder for ansøgninger i FDE Consortiet for året 2021. Beløbene er udbetalt til kundernes bankkonti, såfremt vi har modtaget oplysninger herom. Alternativt vil beløbene blive udbetalt pr. check.

Telepass

Du kan leje et Telepass apparat, som er et elektronisk apparat, som bliver installeret i forruden på dit køretøj. Det er velegnet for brugere, som ofte kører på det italienske vejnet. Du kan opnå rabat, når du bruger Telepass. Læs mere under ”Rabat i Italien”.

Sådan fungerer det

Med Telepass apparatet behøver du ikke stoppe ved betalingsterminalerne. Du kan køre direkte igennem Telepass banen, hvor afgifterne registreres elektronisk.

TEU

Dette apparat kan bruges som betalingsmåde i Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, Østrig, i Liefkenshoektunnelen i Belgien og på A4 mellem Krakow og Katowice i Polen. Flere lande vil løbende blive tilføjet.

Standard setup af dette apparat inkluderer Frankrig, Liefkenshoektunnel i Belgien og  A4 i Polen. Andre lande kan tilføjes.

Sådan fungerer det
Apparatet vil bl.a. blive udstedt til køretøjets registreringsnummer og vil blive placeret i forruden. Med TEU apparatet kan du fortsætte uden at stoppe ved betalingsterminalerne, da afgiften bliver registreret automatisk. Dette giver dig nem og hurtig passage.

Rabatmuligheder
Det er muligt at opnå rabat i Frankrig, Spanien og Italien på specielle betingelser. Rabatten afhænger af, hvilken motorvejsstrækning du benytter (gælder ikke i Italien), antal rejser pr. måned og strækninger.

Rabat i Italien

FDE har etableret et konsortium i Italien, som er blandt de tre største konsortier i landet. Kun EU-virksomheder med en gyldig EU-licens kan blive medlem af konsortiet. Som medlem får du andel i den årlige rabat, som fastsættes af det italienske transportministerium. Rabatten beregnes på basis af køretøjets euronorm og kan være op til 13%. På grund af sin størrelse er FDE Consortium garanteret den maksimale rabat, som det italienske transportministerium fastsætter.

Klik her for at se rabat beregningerne.

FDEplus kan du se dine motorvejstransaktioner for de seneste 60 dage.

Brebemi rabat

Med et Telepass apparat, kan du opnå en rabat på 20%, hvis du benytter motorvejen A35 (Brebemi) og A58 (ny ringvej ved Milano) i 2018.

Så snart du har tilmeldt dig, vil du opnå rabat på transaktioner betalt med Telepass på de nævnte motorveje uafhængig af ind- og udkørsel. Kontakt os for yderligere information.

Find din kontaktperson her

Vores medarbejdere hjælper dig gerne videre
Kontaktcenter