Tilladelser

DISPENSATION FRA KØRSELSFORBUD

TYSKLAND:

I Tyskland er kørselsforbud på bestemte dage reguleret af følgende bestemmelser:

1. Søn- og helligdage (§30 StVO) – Kørselsforbuddet gælder i tidsrummet 00.00 til 22.00 på søn- og helligdage på hele vejnettet.

2. Feriekørselsforbud (Ferienreiseverordnung) – Kørselsforbuddet gælder lørdage fra 07.00 til 20.00, i perioden fra 1. juli til 31. august. Feriekørselsforbuddet gælder kun på visse strækninger, primært motorveje, og har til formål at begrænse trafik i forbindelse med ferie.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 7,5 ton har forbud mod at køre, når der er kørselsforbud. Der er dog visse generelle undtagelser, som eksempelvis transport af frisk mælk, frisk kød eller letfordærvelige frugter og grøntsager (se stykke. 3, 1-7 i §30 StVO). Undtagelserne er de samme for de to kørselsforbud.

Ud over generelle undtagelser er det muligt at søge om dispensation fra kørselsforbud med visse forudsætninger (§46 StVO). 

En forudsætning kan blandt andet være, at transporten er nødvendig med hensyn til:
- Forsyning af befolkningen med letfordærvelige fødevarer, som ikke i forvejen er undtaget
- Rettidig lastning og losning af fartøjer
- Opretholdelse af driften af offentlige forsynings- eller transportfaciliteter
- Transport af levende dyr, planter, messegods eller udstyr/materiale til events

Q: Hvilke informationer er der brug for, for at kunne lave en ansøgning?

A: Der er altid behov for:
- Oplysninger om køretøjsejer/bruger
- Registreringsnummer
- Begrundelse for undtagelse
- Det sted hvor tilladelsen første og sidste gang skal bruges i Tyskland, eksempelvis grænseovergange eller læsse-/lossested. Befinder køretøjet sig allerede i Tyskland, vil det være stedet køretøjet starter kørslen op om søndagen.
- Dato for transporten

Ved enkelte ansøgningssteder er der desuden krav om registreringsattest på lastbilen/trækkeren samt påhængsvogn/sættevogn.

Udstedelse af tilladelse er pålagt gebyr, som afhænger af hvor tilladelsen skal udstedes. 

Tilladelsen skal søges i god tid. Søges der for sent kan det medføre at tilladelsen ikke kan nå at blive udstedt. I hvor god tid, der skal søges, afhænger af omstændighederne. 

2024

Helligdage

01. januar     

Nytårsdag

29. marts

Langfredag

01. april

2. påskedag

01. maj

Arbejdernes Dag

09. maj

Kristi Himmelfart

20. maj

2. pinsedag

30. maj        

Korpus Kristi  KUN i forbundslandene: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Reinland-Pfalz og Saarland

Se undtagelser for transitkørsel gennem NRW i regionsområderne her.

03. oktober

Genforeningsdag

31. oktober      

Reformationsdag - kørselsforbud KUN i forbundslandene: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein og Thüringen

Se muligheder for undtagelser af kørsel til og fra Berlin her.

01. november            

Allehelgen - kørselsforbud KUN Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Reinland-Pfalz og Saarland (helligdag UDEN kørselsforbud: Hessen)

Se mulighed for undtagelse i forbindelse med transitkørsel mellem;

Niedersachsen / NRW

Hessen / NRW

25. december  

Juledag

26. december   

2. juledagØSTRIG:

I Østrig kan der søges dispensation fra nat- og weekendkørselsforbud under visse forudsætninger.
Straßenverkehrsordnung 1960 § 42

NATKØRSELSFORBUD

Gælder for;
- Køretøjer med en tilladt totalvægt på mere end 7,5 ton, i tidsrummet 22.00 til 05.00 på hele vejnettet.

 Generelle undtagelser (uddrag):
- Støjsvage køretøjer. Skal være bekræftet af producenten, og eftersyn er påkrævet hvert andet år. Et "L-skilt" skal være placeret ved den forreste nummerplade.
- Det er muligt at søge om dispensation ved transport af særlige typer gods.
I tidsrummet må køretøjer over 7,5 ton ikke køre mere end 60 km/t, medmindre andet er angivet med trafikskilte. 


WEEKEND- OG HELLIGDAGEKØRSELSFORBUD


Gælder for:
- Lastbil med anhænger, hvis tilladt totalvægt på enten lastbil eller anhænger er mere end 3,5 ton.
- Lastbil og trækker med tilladt totalvægt på mere end 7,5 ton.
- Fra lørdage kl. 15.00 til søndage kl. 22.00
- På helligdage Fra kl. 00.00 til 22.00
 Generelle undtagelser;
- Transporter, der udelukkende udføres som en del af kombineret transport inden for en radius af 65 km fra specificerede laste- eller losningsstationer/havne
- Transporter, der udelukkende bruges til transport af kvæg eller slagtekvæg, post og periodiske tryksager eller levering af drikkevarer i udflugtsområder, reparationer, der ikke kan udsættes, af kølesystemer, vand- eller energiforsyningssystemer eller ødelagte kloakker, bugseringsservice, nedbrydningsassistance eller bortskaffelse af affald, transporter med køretøjer til underholdningsbranchen med køretøjer fra belysnings-/lydteknikere, med selvkørende landbrugsmaskiner samt ture i lokalområdet de sidste to lørdage inden 24. december.
- Transport af visse fødevarer (fragtbrevet eller lastelisten skal medbringes). Dette inkluderer frisk mad såsom frugt/grøntsager, mælk (produkter), kød (produkter), fisk (produkter), æg, svampe, bagværk og konfekture, urter og madlavningsklare fødevarer samt tilhørende tomkørsel til transport af transporthjælpemidler og emballering af de navngivne varegrupper.
Bemærk at der i Tirol findes yderligere forbud end de ovennævnte. 

Q: Hvilke informationer er der brug for, for at kunne lave en ansøgning?

A: Der er altid behov for:
- Oplysninger om køretøjsejer/bruger
- Registreringsattest(er)
- Begrundelse for undtagelse
- Start- og slutsted for transporten i Østrig, f.eks. en grænseovergang
- Dato for transporten

Udstedelse af tilladelse er pålagt gebyr.

Tilladelsen skal søges i tilstrækkelig tid. Søges der for sent kan det medføre at tilladelsen ikke kan nå at blive udstedt. 

Ansvarsfraskrivelse
Vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet, men FDE påtager sig dog intet ansvar for indholdets rigtighed. FDE fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab herunder eventuelle bøder, der er opstået som følge af at man har handlet ud fra ovenstående oplysninger. Denne ansvarsfraskrivelse reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Vi anbefaler at kontakte FDE direkte for nærmere rådgivning.
Morten Allerelli
Spørgsmål? Kontakt
Morten Allerelli
permit@fde.dk +45 7430 3373