Særtilladelser

Hvis en transport overskrider reglerne for længde, bredde, højde og/eller vægt, kræves der en særtilladelse både i transitlandet og i modtagerlandet. FDE kan hjælpe med at søge om tilladelser i de forskellige lande.

FDE søger om særtilladelser, så du kan udføre transporten.

Regler
Reglerne er forskellige fra land til land. De mål, der er tilladt i et land, kan overskride de tilladte mål i et andet land. I nogle lande er reglerne forskellige fra region til region. Gyldighedsperioden for særtilladelser kan være forskellig fra land til land.

Ansøgninger
Normalt skal ansøgningerne udfyldes på det pågældende lands sprog. Det er forskelligt fra land til land, hvilken myndighed ansøgningen skal sendes til. Nogle tilladelser kræver, at der er en eller flere følgebiler med transporten.
Vi er altid fuldstændig opdateret ang. love og regler, og derfor behøver du ikke bekymre dig om dette.

Søndagstilladelser i Tyskland
I Tyskland har køretøjer over 7,5 t kørselsforbud på søn- og helligdage fra kl. 00:00 til 22:00. Der kan der søges dispensation iht. StVO 30 på visse betingelser.
Vi kan søge om en tilladelse på dine vegne, hvis du senest kl. 09:00 om fredagen giver os alle nødvendige oplysninger, f.eks. registreringsnummer, grænseovergange, leveringssted og vareart. Din tilladelse vil være klar til dig kl. 12:00 samme dag.

Du får følgende:
  • Eksperthåndtering af dine ansøgninger, så du nemt kan gennemføre dine transporter
  • En hurtig og effektiv support
Bettina Friis Petersen
Spørgsmål? Kontakt
Bettina Friis Petersen
bp@fde.dk +45 7430 3460