Norge - Maksimal rabat i Norge

Norge

Alle køretøjer skal betale vejafgift i Norge. Vi tilbyder dig en BroBizz til betaling af afgiften i Norge. Apparatet kan også bruges til Kronprinsesse Mary’s bro, Øresundsbron og Storebæltsbroen.

Sådan fungerer det
Når du bruger vores BroBizz får du en rabat, som automatisk fratrækkes på din faktura.

Hvis du betaler vejafgift i Norge med din Brobizz gennem EasyGo samarbejdet, får du allerede en rabat. Hvis du ofte udfører transporter til Norge, kan vi tilbyde dig en ekstraaftale, som giver dig op til 50% rabat.

For lastbiler med en maks. tilladt vægt over 3.500 kg skal BroBizzen udstedes til køretøjets registreringsnummer samt det land hvor køretøjet er indregistreret.

Rabatter
Rabatterne fra de inkluderede motorvejsselskaber kan ses under 'Se de individuelle rabatsatser her' til højre. Kolonnen “Rabat i dag" er standardrabatten for EasyGo samarbejdet, og kolonnen “Rabat ved tillægsaftale" er den rabat, vi kan tilbyde dig, hvis du indgår en aftale med os.

Find din kontaktperson her

Vores medarbejdere hjælper dig gerne videre
Kontaktcenter