Tjekkiet - Nem betaling af vejafgift

Tjekkiet

I Tjekkiet opkræves vejskat på samtlige motor- og trafikveje samt hovedlandeveje for køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 ton.

Den 1. marts 2024 er der desuden indført CO2-emissionsklassificering, og taksten afhænger således af Euro-klasse, tilladt totalvægt, antal aksler, køretøjskategori samt tidspunkt på dagen.

Afgifterne opkræves via et elektronisk apparat (MYTO CZ eller Telepass SAT), som installeres i køretøjet.

FDE tilbyder at varetage kontakten til leverandøren og registrering og fakturering i forbindelse med betaling af vejafgifterne i Tjekkiet

Telepass SAT – én enhed til betaling af vejafgift i 18 lande

Med FDE’s elektroniske betalingsløsning bliver det hele lettere for dig. Med Telepass SAT er alt samlet i én enhed, så du kan betale vej- og broafgifter elektronisk i mange europæiske lande, uden at du skal have flere enheder til de forskellige lande, du kører i.

Med en Telepass SAT-enhed i bilen slipper du for unødige stop ved betalingsovergange, og du kan i stedet passere lige igennem og således rejse frit i det meste af Europa.

Enheden er nem at installere, kræver ikke omfattende teknisk viden og aktiveres hurtigt.

FDE’s Telepass SAT er altså særlig nyttig for dig, der opererer i flere lande, da den reducerer kompleksiteten ved at skulle håndtere forskellige vejafgiftssystemer og betalingsmetoder og sparer dig for meget administration. Afgifterne udregnes automatisk, og vi fakturerer til dig hver 14. dag.

MYTO CZ

Vi tilbyder MS kort, som skal knyttes til din MYTO CZ for at betalingen kan gå gennem os.

Sådan virker det
MYTO CZ er et elektronisk apparat og vil blive udstedt til lastbilens registreringsnummer. Det vil blive installeret i forruden, og ingen anden installation er nødvendig. Apparatet beregner afgifterne baseret på antal aksler, antal kørte kilometer og køretøjets euronorm. Vejafgiften pålægges ikke moms.

Sådan får du apparatet
Så snart du har modtaget MS kortet, kan du få din MYTO CZ udleveret på et af Premids distributionscentre.

Når du får udleveret din MYTO CZ, er det VIGTIGT, at du nævner, at boksen skal knyttes til dit MS kort, så faktureringen kan gå gennem FDE.

Find din kontaktperson her

Vores medarbejdere hjælper dig gerne videre
Kontaktcenter