Tjekkiet - Nem betaling af vejafgift

Tjekkiet

Vejafgiften skal betales for køretøjer med en maks. tilladt vægt på mere end 3,5 t i Tjekkiet. Priserne afhænger af antal kørte kilomenter, antal aksler, euronorm, dato og tidspunkt for transporten.

FDE tilbyder at varetage kontakten til leverandøren og registrering og fakturering i forbindelse med betaling af vejafgifterne i Tjekkiet.

Afgifterne opkræves via et elektronisk apparat (MYTO CZ), som installeres i køretøjet.

MYTO CZ
Vi tilbyder MS kort, som skal knyttes til din MYTO CZ for at betalingen kan gå gennem os.

Sådan virker det
MYTO CZ er et elektronisk apparat og vil blive udstedt til lastbilens registreringsnummer. Det vil blive installeret i forruden, og ingen anden installation er nødvendig. Apparatet beregner afgifterne baseret på antal aksler, antal kørte kilometer og køretøjets euronorm.

Vejafgiften pålægges ikke moms.

Sådan får du apparatet
Så snart du har modtaget MS kortet, kan du få din MYTO CZ udleveret på et af Premids distributionscentre.

Når du får udleveret din MYTO CZ, er det VIGTIGT, at du nævner, at boksen skal knyttes til dit MS kort, så faktureringen kan gå gennem FDE.

Find din kontaktperson her

Vores medarbejdere hjælper dig gerne videre
Kontaktcenter